Delegering av myndighet til Kunnskapsdepartementet til å avslå søknader om endret institusjonskategori

DatoFOR-2015-10-30-1256
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse30.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort06.11.2015   kl. 14.30
KorttittelDeleg. av myndighet til Kunnskapsdepartementet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. oktober 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd. Kunnskapsdepartementet kan avslå søknader om endring av institusjonskategori.