Delegering av Kongens myndighet etter obduksjonslova § 2

DatoFOR-2015-12-04-1388
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-05-07-26-§2
Kunngjort04.12.2015   kl. 14.00
KorttittelDeleg. av myndighet etter obduksjonslova § 2

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 2015 med hjemmel i lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) § 2. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking § 2 andre ledd til Helse- og omsorgsdepartementet. Fra samme tidspunkt oppheves delegering av Kongens myndighet etter lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.