Forskrift om opphevelse av og vedtak vedrørende forskrifter om graden philosophiae (ph.d.)

DatoFOR-2015-12-08-1451
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-01-23-206, FOR-2012-09-19-931, FOR-2015-05-06-539
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-9
Kunngjort15.12.2015   kl. 15.15
KorttittelOpph. av og vedtak vedrørende forskrifter om ph.d.

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 8. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3 og § 3-9. 

Styret vedtar følgende angående ph.d.-forskrifter fra 1. januar 2016:

1.Fra 1. januar 2016 gjelder forskrift 23. januar 2012 nr. 206 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU for ph.d.-utdanningen ved alle campus.
2.Fra 1. januar 2016 oppheves følgende forskrifter for ph.d. ved høyskolene:

Forskrift 6. mai 2015 nr. 539 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Gjøvik

Forskrift 19. september 2012 nr. 931 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

3.Rektor fastsetter overgangsbestemmelser.