Overføring av forvaltningen av statens eierskap i Baneservice AS fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2016

DatoFOR-2015-12-11-1573
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelOverføring av forvaltningen av statens eierskap i Baneservice AS

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Forvaltningen av Statens eierskap i Baneservice AS overføres fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2016.