Delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak og dokumentavgiftsloven § 3

DatoFOR-2015-12-15-1679
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1975-12-12-59-§3, Stortingets årlige avgiftsvedtak
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelDeleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter dokumentavgiftsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak og lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 3.

I

Finansdepartementets myndighet til å fatte vedtak om fritak for eller nedsettelse av dokumentavgiftskrav, herunder tilleggsavgift og renter, etter Stortingets årlige avgiftsvedtak og lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 3 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Delegeringen under I trer i kraft 1. januar 2016.