Overføring av forvaltningen av statens eierskap i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS fra Landbruks- og matdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2016

DatoFOR-2015-12-18-1620
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort21.12.2015   kl. 15.50
KorttittelOverføring av forvaltningen statens eierskap i av Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2015. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Forvaltningen av statens eierskap i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS overføres fra Landbruks- og matdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2016.