Delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, særavgiftsloven § 4 tredje punktum og merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd

DatoFOR-2015-12-22-1898
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-11-§4, LOV-2009-06-19-58-§19-3, Stortingets årlige avgiftsvedtak
Kunngjort19.02.2016   kl. 15.10
KorttittelDeleg. av myndighet til Tolldirektoratet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2015 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 tredje punktum og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd.

I

Finansdepartementets myndighet til å fatte vedtak om fritak for eller nedsettelse av avgiftskrav, herunder tilleggsavgift og renter, etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 tredje punktum og merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd delegeres til Tolldirektoratet.

Myndighetene kan videredelegeres.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2016, og gjelder til og med 31. desember 2016.