Delegering av Kongens myndighet etter politiloven § 16 annet ledd

DatoFOR-2016-02-05-102
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
Ikrafttredelse05.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort09.02.2016   kl. 14.45
KorttittelDelegering til JD etter politiloven § 16 annet ledd

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 2016 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16 annet ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter politiloven § 16 annet ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.