Delegering av Kongens kompetanse etter lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn

DatoFOR-2016-02-05-96
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
Ikrafttredelse05.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-06-19-70-§13, LOV-2015-06-19-70-§14, LOV-2015-06-19-70-§18, LOV-2015-06-19-70-§19, LOV-2015-06-19-70-§20
Kunngjort05.02.2016   kl. 15.45
KorttittelDeleg. av kompetanse etter karanteneloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven). Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Delegering av Kongens kompetanse som tilsettingsmyndighet for embetsmenn og tjenestemenn beskikket av Kongen i statsråd etter lov 19. juni 2015 nr. 70 § 13, § 14, § 18, § 19 og § 20 til det enkelte departement og Statsministerens kontor.