Delegering av Kongens myndighet etter straffeloven § 38 til Justis- og beredskapsdepartementet

DatoFOR-2016-02-12-153
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse12.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-05-20-28-§38
Kunngjort19.02.2016   kl. 15.10
KorttittelDeleg. av myndighet etter straffeloven § 38

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. februar 2016 med hjemmel i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) § 38. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter straffeloven § 38 til Justis- og beredskapsdepartementet.