Delegering av myndighet til Landbruks- og matdepartementet etter lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

DatoFOR-2016-02-19-183
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse19.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-12-16-65-§6, LOV-2011-12-16-65-§8, LOV-2011-12-16-65-§17
Kunngjort26.02.2016   kl. 14.00
KorttittelDeleg. av myndighet til LMD etter næringsberedskapsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. februar 2016 med hjemmel i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven) § 6, § 8 og § 17. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter § 6, § 8 og § 17 i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap til Landbruks- og matdepartementet.