Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

DatoFOR-2016-05-27-527
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2016, 01.01.2021
Sist endret
EndrerLOV-1990-06-29-50
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-05-27-18
Kunngjort27.05.2016   kl. 14.00
KorttittelDelt ikrafts. av endringer i energiloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mai 2016 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) del II nr. 1. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.). Loven trer i kraft 1. juli 2016, med unntak av romertall I § 1-3 tredje og sjette ledd, § 4-6 og § 4-7, som trer i kraft 1. januar 2021.