Delegering av myndighet etter vegtrafikkloven og forskrift om vilkårsparkering til Vegdirektoratet

DatoFOR-2016-06-10-612
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§8, FOR-2016-03-18-260-§66
Kunngjort10.06.2016   kl. 14.50
KorttittelDeleg. av myndighet etter parkeringsforskriften m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 8 og forskrift 18. mars 2016 nr. 260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) § 66.

I

Samferdselsdepartementets myndighet etter forskrift 18. mars 2016 nr. 260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) delegeres til Vegdirektoratet.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2017.