Ikrafttredelse av lov 17. juni 2016 nr. 72 om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning)

DatoFOR-2016-06-17-685
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2016, 01.01.2017
Sist endret
EndrerLOV-2016-06-17-72, LOV-2003-12-19-130
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-72
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
KorttittelIkrafttr. av lov 2016:72, endr i lov om Innovasjon Norge

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 72 om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) del II nr. 1. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Loven trer i kraft 1. januar 2017 med unntak av romertall I § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 27, § 28, § 29a, § 30, § 31, § 31a, § 32 og § 35 som trer i kraft 1. juli 2016.