Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

DatoFOR-2016-06-17-698
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§4a, LOV-1976-06-11-79-§5, LOV-1976-06-11-79-§6, LOV-1976-06-11-79-§6a, LOV-1976-06-11-79-§6b, LOV-1976-06-11-79-§8, LOV-1976-06-11-79-§8a, LOV-1976-06-11-79-§13
Kunngjort20.06.2016   kl. 15.15
KorttittelDeleg. av myndighet til SD etter produktkontrolloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, § 4a, § 5, § 6, § 6a, § 6b, § 8, § 8a og § 13. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 4, § 4a, § 5, § 6, § 6a, § 6b, § 8, § 8a og § 13 til Samferdselsdepartementet for områdene motorvogner og produkter til motorvogn.