Delegering av Kongens myndighet til å sette lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn i kraft til Finansdepartementet

DatoFOR-2016-06-17-714
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-30-§6
Kunngjort21.06.2016   kl. 16.00
KorttittelDeleg. av myndighet til Finansdep., lov om EØS-finanstilsyn

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn § 6. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet til å sette loven i kraft etter lov 17. juni 2016 § 6 til Finansdepartementet.