Overføring av forvaltningsansvaret for lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Samferdselsdepartementet

DatoFOR-2016-06-17-722
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-06-07-24
Kunngjort21.06.2016   kl. 16.00
KorttittelOverføring av forvaltningsansvaret for tivoli m.m. til SD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Forvaltningsansvaret for lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker overføres fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Samferdselsdepartementet.