Delegering av myndighet til Skattedirektoratet til å fastsette forskrift til skatteforvaltningsloven og utforme meldinger

DatoFOR-2016-09-16-1067
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse16.09.2016
Sist endretFOR-2016-12-21-1793
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-05-27-14-§2-8, LOV-2016-05-27-14-§2-13, LOV-2016-05-27-14-§5-5, LOV-2016-05-27-14-§6-4, LOV-2016-05-27-14-§7-3, LOV-2016-05-27-14-§7-6, LOV-2016-05-27-14-§7-13, LOV-2016-05-27-14-§8-15, LOV-2016-05-27-14-§9-4, LOV-2016-05-27-14-§9-5, LOV-2016-05-27-14-§9-6, LOV-2016-05-27-14-§9-8, LOV-2016-05-27-14-§10-14, LOV-2016-05-27-14-§11-2, LOV-2016-05-27-14-§12-4, LOV-2016-05-27-14-§14-1, LOV-2016-05-27-14-§14-7, LOV-2016-05-27-14-§16-2
Kunngjort16.09.2016   kl. 14.30
KorttittelDeleg. av myndighet til Skattedirektorat

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 16. september 2016 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 2-8, § 2-13, § 5-5, § 6-4, § 7-3, § 7-6, § 7-13, § 8-14, § 9-4, § 9-5, § 9-6, § 9-8, § 10-14, § 11-2, § 12-4, § 14-1, § 14-7 og § 16-2.
Endringer: Endret ved vedtak 12 okt 2016 nr. 1200, 21 des 2016 nr. 1793.

I

Departementets myndighet etter skatteforvaltningsloven § 2-8, § 2-13, § 5-5, § 6-4, § 7-3, § 7-6, § 7-13, § 8-15, § 9-4, § 9-5, § 9-6, § 9-8, § 10-14, § 11-2, § 12-4, § 14-1, § 14-7 og § 16-2 delegeres til Skattedirektoratet.

0Endret ved vedtak 12 okt 2016 nr. 1200, 21 des 2016 nr. 1793.

II

Vedtaket under I trer i kraft straks.