Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer)

DatoFOR-2016-10-14-1203
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse01.02.2017
Sist endret
EndrerLOV-1997-02-28-19
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-25
Kunngjort14.10.2016   kl. 14.50
KorttittelDelt ikrafts. av lov om endr. i folketrygdloven m.m.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. oktober 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) del VIII nr. 7. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. 

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer). Endringene i folketrygdloven § 19-11 og endringsloven del VIII nr. 7 trer i kraft 1. februar 2017.