Ikraftsetting av forskrift 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene

DatoFOR-2016-10-28-1260
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 09.11.2016, 10.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2016-10-28-1258
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2016-10-28-1258-§14, LOV-1915-08-13-5-§163a, LOV-1915-08-13-5-§197
Kunngjort01.11.2016   kl. 14.50
KorttittelIkraftsetting av ELSAM-forskriften

Hjemmel: Fastsatt av Domstoladministrasjonen 28. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene § 14 og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163a og § 197a. 

For følgende domstoler trer forskriften i kraft på følgende tidspunkt:

Nedre Romerike tingrett 31. oktober 2016, Asker og Bærum tingrett 1. november 2016, Drammen tingrett 2. november 2016, Oslo byfogdembete 3. november 2016, Eidsivating lagmannsrett 9. november, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett 10. januar 2017.

Forskriften trer i kraft straks.