Delt ikraftsetting av lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)

DatoFOR-2016-11-11-1309
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerLOV-1997-02-28-19
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-12-18-121
Kunngjort14.11.2016   kl. 13.25
KorttittelDelt ikrafts. av lov 2015:121, endr helselovgivningen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. november 2016 med hjemmel i lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) del XI første ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Delt ikraftsetting av lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.). Del II trer i kraft 1. januar 2017.