Delegering av myndighet til å utøve statens partsstilling ved søksmål om erstatning

DatoFOR-2016-11-16-1332
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse16.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort18.11.2016   kl. 14.50
KorttittelDeleg. av myndighet til Skattedir. av statens partsstilling

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2016.

I

Skattedirektoratet delegeres myndigheten til å utøve statens partsstilling i saker der den skatte- eller avgiftspliktige går til søksmål om erstatning mot skatteetaten på grunnlag av ulovfestet ansvar eller arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven. Myndigheten kan delegeres videre til skattekontoret på generelt grunnlag eller i hver enkelt sak.

II

Delegeringen under I trer i kraft straks.