Ikraftsetting av lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

DatoFOR-2016-11-18-1345
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerLOV-2005-06-10-51
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-04-29-8
Kunngjort22.11.2016   kl. 14.20
KorttittelIkrafts. av lov 29. april 2016 nr. 8

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. november 2016 med hjemmel i lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) del II. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) trer i kraft 1. januar 2017.