Ikraftsetting av lov 4. september 2015 nr. 90 om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering)

DatoFOR-2016-11-25-1407
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerLOV-2015-09-04-90, LOV-1915-08-13-5, LOV-1965-06-18-4
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-09-04-90
Kunngjort29.11.2016   kl. 14.05
KorttittelIkrafts. av lov 2015:90, endr vegtrafikkloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. november 2016 med hjemmel i lov 4. september 2015 nr. 90 om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) del III. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Lov 4. september 2015 nr. 90 om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) trer i kraft 1. januar 2017.