Forskrift om garnredskaper, Sør-Trøndelag med unntak av Bømmelhavn.

DatoFOR-1946-12-30-1
PublisertII 1946 s 777
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forUnntak av Bømmelhavn, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1937-06-25-20-§26
Kunngjort
KorttittelForskr. om garnredskaper, Sør-Trøndelag

Fastsatt av Fiskeridepartementet 30. desember 1946. 

På områder hvor det med hjemmel i § 26 i lov nr. 20 av 25. juni 1937 er forbudt å bruke snurpenot til snurping, skal det være forbudt å sette garnredskaper i en avstand av 100 m regnet fra yttergrensen av det fredede område og innover.

Denne bestemmelse gjelder ikke for Bømmelhavn.