Forskrift om bestemmelse om forbud mot snurpenotfiske m.v. i Bortnepollen under vintersildfiskeriene.

DatoFOR-1950-12-22-3548
PublisertI 1951 s 52
Ikrafttredelse22.12.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forBortnepollen, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1937-06-25-20-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot snurpenot, Bortnepollen

Gitt av Fiskeridepartementet i medhold av § 1, 4. ledd i lov av 25. juni 1937 nr. 20 om sild- og brislingfiskeriene.

I.I månedene mars og april er det forbudt for snurpenotlag å ankre opp eller å bruke snurpenot til snurping i Bortnepollen i Sogn og Fjordane østenfor 5° 20′ o.l.
II.Denne bestemmelse trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves Fiskeridepartementets bestemmelse av 14. desember 1949 om forbud mot snurpenotfiske i Bortnepollen under vintersildfiskeriene.