Forskrift om fiskeregler, Kya, Humlingsvær, Våksvær, Titran, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1951-03-02-3
PublisertI 1951 s 169, II 1951 s 77
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKya, Humlingsvær, Våksvær, Titran, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1937-06-25-20-§60
Kunngjort
KorttittelForskr. om fiskeregl., Kya, Humlingsvær m.fl.

Kapitteloversikt:

I medhold av lov om sild- og brislingfiskeriene av 25. juni 1937, § 60, siste ledd, bestemmes:

I.

I Kya, Humlingsvær og Våksvær og Titran oppsynsdistrikter, Sør-Trøndelag fylke, er det under skreifisket i tidsrommet 1. februar til 1. mai tillatt å ha agnsildgarn stående i sjøen i den tid helligdagsfredningen varer.

II.

Denne resolusjon trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves kgl. res. av 25. november 1949 om dispensasjon fra helligdagsfredningen ved bruk av agnsidgarn.