Forskrift om saltvannsfiskeriene, Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vestfold, Troms, Rogaland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland.

DatoFOR-1961-03-17-4
PublisertII 1961 s 115
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vestfold, Troms, Rogaland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om saltvannsfiskeriene, Østfold m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 1961. 

I medhold av § 4 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955 bestemmes:

I.

I Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 om bestemmelser om saltvannsfiskeriene skal § 9, punkt 1. annet ledd, lyde:

For de distrikter som er nevnt nedenfor, gjelder dog følgende fredningstider:

a)I Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold fylker fra og med 1. juni til 1. oktober kl. 8.00.
b)I Telemark og Aust-Agder fylker fra og med 15. juni til 15. september kl. 8.00.
c)I Vest-Agder fylke fra og med 15. juni til 15. oktober kl. 8.00.
d)I Rogaland fylke fra og med 1. juli til 1. desember kl. 8.00. I Sokndal og Eigersund herreder og Egersund by er dog fredningstiden fra og med 1. juli til 15. oktober kl. 8.00.
e)I Sør-Trøndelag fylke og i den del av Møre og Romsdal fylke som ligger nord for Griphølen, fra og med 1. juli til 16. september kl. 8.00.
f)I Tysfjord herred, Nordland fylke, fra og med 1. mai til 1. oktober kl. 8.00.

II.

Denne resolusjon trer i kraft straks.