Forskrift om fiskerigrense, Varangerfjorden, Finnmark.

DatoFOR-1961-08-18-4
PublisertI 1961 s 746, II 1961 s 445
Ikrafttredelse01.09.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forVarangerfjorden, Finnmark
HjemmelLOV-1961-03-24-§5
Kunngjort
KorttittelForskr. om fiskerigrense, Varangerfjorden

Kapitteloversikt:

I medhold av § 5 i lov av 24. mars 1961 om Norges fiskerigrense foretas følgende erndring i Kronprinsregentens resolusjon av 24. mars 1961 om nevnte lovs ikraftsetting:

I.

I avsnitt II i Kronprinsregentens res. av 24. mars 1961 om ikraftsetting av lov om Norges fiskerigrense blir punkt 3 heretter punkt 4, samtidig som det innsettes et nytt punkt 3, sålydende:

Fiskerigrensen i Varangerfjorden skal fra skjæringspunktet mellom yttergrensene for norsk og sovjetisk sjøterritorium (69°58′43,74″ n.br., 31°06′42,41″ ø.l.) følge den rette linje gjennom dette punkt og midtpunktet av linjen Kapp Njemetsky - Kibergnes (70°07′13,51″ n.br., 31°30′46,55″ ø.l.).

II.

Denne resolusjon trer i kraft 1. september 1961.