Forskrift om fangst av hummer, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Akershus, Buskerud, Østfold.

DatoFOR-1965-08-10-1
PublisertI 1965 s 1345, II 1965 s 694
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Akershus, Buskerud, Østfold
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om fangst av hummer, V.Agder m.fl.

Kapitteloversikt:

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet bestemt:

I.

På strekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke er det fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang forbudt å sette og trekke teiner eller andre redskaper til fangst av hummer.

II.

Denne bestemmelse trer i kraft straks.