Forskrift om forbud mot bruk av reketrål og snurrevad, Verrasundet vestenfor en linje fra Straumsneset-Sandsøra, Verran kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1965-10-05-1
PublisertI 1965 s 1535, II 1965 s 755
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerrasundet vestenfor en linje fra Straumsneset- Sandsøra, Verran kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om reketrålforbud m.v., Verrasundet

Kapitteloversikt:

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet bestemt:

I.

I Verrasundet, Nord-Trøndelag fylke, vestenfor en linje fra Straumsneset til lykten på Sandsøra er det forbudt å bruke reketrål og snurrevad.

II.

Denne bestemmelse trer i kraft straks.