Forskrift om bruk av snurpenot under torskefisket, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1972-02-15-1
PublisertI 1972 s 219, II 1972 s 138
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrøya kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om bruk av snurpenot m.v., Frøya

Kapitteloversikt:

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl.res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet bestemt:

I.

I den tid fiskerioppsynet er satt i Frøya, Sør-Trøndelag fylke, gjelder følgende bestemmelser for fiske med snurpenot etter torsk i området innenfor disse grenselinjer:

En linje trukket fra Kvaholmen på Frøya til Flatbremholmen og videre til Uggsteinøy lykt, herfra til Tromsa lykt og videre over Lille Burøy og Trondskjær lykt til Rotholmstaken, herfra over Sørkråka båke til Store Svingla, og derfra over Dolsøy lykt i rett linje til Rottingen:

1.I den del av dette område som ligger innenfor en linje trukket fra Ilen over Sulsleikua lykt og Uggsteinøy lykt og videre over Tromsa lykt til Singsholmen, herfra fra Hestøyklompen og videre langs øyrekken til Jamnungskjær og Kjønnøy og herfra til Ilen, er det forbudt å bruke snurpenot til fangst av torsk.
2.I den øvrige del av området kan fisket med snurpenot først ta til kl. 10.00. Utsetting av snurpenot kan ikke finne sted etter kl. 17.00.

II.

Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder inntil videre.