Forskrift om forbud mot bruk av sildesnurpenot, Veisfjorden, Storfjorden, Vinjefjorden, Nordfjorden, Stjørnfjorden, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1974-01-08-7
PublisertII 1974 s 4
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVeisfjorden, Storfjorden, Vinjefjorden, Nordfjorden, Stjørnfjorden, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1937-06-25-20-§26
Kunngjort
KorttittelForskr. mot sildesnurpenot, Veisfj. m.fl.

Kapitteloversikt:

I medhold av § 26 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og kgl.res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet bestemt:

I.

Det er forbudt å bruke sildesnurpenot i følgende områder i Sør-Trøndelag fylke:

1.I Veisfjorden og Storfjorden i Sør-Frøya, innenfor en rett linje trukket fra vestpynten av Store Sandholmen i retning 301° til Store Dola i medet Flesa (Frøyvikfjorden) lykt over vestpynten av Store Sandholmen. I vest begrenses feltet av østre jernsøyle i Oksbåssundet ved Oksbåsen.
2.I indre del av Vinjefjorden innenfor en rett linje trukket mellom «Barahalsneset» og «Flua».
3.I Nordfjorden i Stjørnfjorden innenfor en linje trukket fra Monsvoldnesset til ytre ende av Nordfjordskjæret, derfra rett nord mot Nordlandet.

II.

Disse forskrifter trer i kraft straks.