Forskrift om forbud mot bruk av reketrål, snurrevad, snurpenot og andre notredskaper, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1975-05-23-14
PublisertII 1975 s 180
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1955-06-17-§4, LOV-1937-06-25-20-§1og§37
Kunngjort
KorttittelForskr. om reketrålforbud m.v., Agdenes

Kapitteloversikt:

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og kgl.res. av 17. jenuar 1964 har Fiskeridepartementet bestemt:

I.

Det er i tiden fra og med 1. februar til og med 15. april forbudt å bruke reketrål, snurrevad, snurpenot og andre notredskaper i Agdenes kommune i Sør-Trøndelag innenfor en rett linje trukket fra Værnestangen 63°34,7′ N og 9°30′ O til nordspissen av Seternesset 63°34,5′ N 9°29,8′ O.

II.

Disse forskrifter trer i kraft straks.