Forskrift om regulering av fisket med snurpenot etter torsk, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1976-04-09-2
PublisertII 1976 s 136
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om snurpenotfiske etter torsk, Vikna

Kapitteloversikt:

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl.res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 9. april 1976 bestemt:

I.

I den tid fiskerioppsyn er satt i Vikna, Nord-Trøndelag fylke, gjelder følgende bestemmelser for fisket med snurpenot etter torsk i oppsynsområdet:

1.Fisket med snurpenot kan først ta til kl. 10.00. Utsetting av snurpenot kan ikke finne sted etter kl. 17.00.
2.Det er forbudt å bruke snurpenot til fangst av torsk i området innenfor følgende grenselinje:

Fra nordre punkt av Uren i Skjærvær til søndre Brødskjær, derfra til Skringen, derfra til Veirskaftet lykt på nordsiden av Nordøyan, derfra til Tronflesene lykt, derfra til Grinna fyr, derfra til Store Råholmen, derfra til Prestøygalten lykt og derfra til sørvestre odde på Nærøy. Mot nordøst begrenses området av sundene mellom Nærøy og Marøy (kart nr. 48 og 49, jfr. 309).

II.

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrifter gitt ved kgl.res. av 30. januar 1959 om regulering av snurpenotfisket etter torsk i Vikna i Nord-Trøndelag.