Forskrift om forbud mot fiske med notredskaper, Lofoten, Vesterålen, Nordland.

DatoFOR-1978-05-03-1
PublisertII 1978 s 251
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLofoten og Vesterålen, Nordland
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om fiskeforbud m.v., Lofoten m.fl.

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl.res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet bestemt:

§ 1.

Det er forbudt å drive fiske med notredskaper etter torsk og skrei i Lofoten oppsynsområde uten hensyn til om oppsynet er i virksomhet og på yttersiden av Lofoten og Vesterålen.

Snurrevad er unntatt fra dette forbud.

Not kan brukes til vitenskapelige undersøkelser og praktiske fiskeforsøk etter godkjenning av Fiskeridepartementet.

§ 2.

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 4. januar 1966 om notforbud i Lofoten av 11. april 1972 om forbud mot snurpenotfiske etter skrei i Lofoten og Vesterålen.