Forskrift om forbud mot fiske etter torsk med not, nord for 62 gr. n.br.

DatoFOR-1980-12-19-26
PublisertI 1980 s 1057
Ikrafttredelse01.01.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord for 62 gr. n.br., Nordland, Troms og Finnmark
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om torskefiskeforb., n. 62 gr. n.br.

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964, har Fiskeridepartementet 19. desember 1980 bestemt:

§ 1.I området nord for 62° n. br. er det forbudt å drive fiske etter torsk med not.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1981.