Forskrift om forbud mot bruk av reketrål i Vågsfjordområdet.

DatoFOR-1981-02-26-4246
PublisertII 1981 s 165
Ikrafttredelse26.02.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågsfjordområdet, Troms
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om reketrålforbud, Vågsfjordområdet

Kapitteloversikt:

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1966, har Fiskeridepartementet 26. februar 1981 bestemt:

§ 1.

Det er forbudt å bruke reketrål i Vågsfjorden med tilstøtende fjorder og sund innenfor et område begrenset mot sør av Tjeldsund bru, mot vest av en linje fra Trondenes til sørspissen av Grytøy og en linje fra nordøstre odde på Grytøy til Skrolsvik, og mot nord av en linje over Solbergfjorden fra fyrlykten ved Klauven til Hemmingsjord.

§ 2.

Disse forskrifter trer i kraft straks.