Forskrift om lokale reguleringer av fisket i Finnmark fylke - forlengelse av gyldighet.

DatoFOR-1981-02-27-4239
PublisertII 1981 s 166
Ikrafttredelse27.02.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1955-06-17-§4, LOV-1937-06-25-20-§1og§37, RFOR-1964-01-17
Kunngjort
KorttittelForskr. om lokale fiskeregul. i Finnmark

Kapitteloversikt:

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 nr. 20 om sild- og brislingfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 27. februar 1981 bestemt:

I.

Nedenfor nevnte forskrifter gis forlenget gyldighet inntil videre:

1.Fiskeridepartementets forskrifter av 29. mars 1976 om forbud mot bruk av reketrål i Finnmark fylke.
2.Fiskeridepartementets forskrifter av 19. mars 1976 om havdeling for bruk av snurpenot og faststående redskaper i Finnmark.
3.Fiskeridepartementets forskrifter av 29. mars 1976 om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til fangst av torsk i Finnmark.
4.Fiskeridepartementets forskrifter av 29. mars 1976 om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i Finnmark fylke.
5.Fiskeridepartementets forskrifter av 19. juni 1979 om forbud mot bruk av reketrål i Jarfjorden, Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke.
6.Fiskeridepartementets forskrifter av 19. juni 1979 om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til fangst av torsk i Finnmark.

II.

Disse forskrifter trer i kraft straks.