Forskrift om fiske og taretråling som foregår i samme område i Rogaland.

DatoFOR-1982-03-02-516
PublisertII 1982 s 148
Ikrafttredelse02.03.1982
Sist endretFOR-1992-09-29-733
Endrer
Gjelder forRogaland
HjemmelLOV-1955-06-17-§3a, RFOR-1972-01-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske og taretråling, Rogaland

Fastsatt av Fiskeridepartementet 2. mars 1982 i medhold av § 3 a i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl.res. av 21. januar 1972. Endret 29 september 1992 nr. 733.

§ 1.I Rogaland fylke i området fra 58° 33′ N til grensen mot Hordaland fylke kan Fiskeridirektøren i medhold av § 3 a i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene fastsette regulerende bestemmelser for fiske og taretråling.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 21. januar 1972 om fiske og taretråling som foregår på samme område i Rogaland.