Forskrifter for fisket i Krødsherad kommune, Buskerud, unntatt Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru, Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern.

DatoFOR-1982-04-14-709
PublisertII 1982 s 204
Ikrafttredelse14.04.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift om fisket, Krødsherad

I medhold av lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlandsfiske § 78, jfr. kgl.res. av 24. september 1965, har Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 14. april 1982 fastsatt følgende forskrifter for fisket i Krødsherad kommune, Buskerud fylke unntatt Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru, Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern.

§ 1.Alt fiske er forbudt i tiden fra og med 15. september til og med 30. oktober.
§ 2.Det er til enhver tid forbudt å nytte andre redskap enn stang og håndsnøre og pilk til fangst av fisk. I vann og tjern med for stor bestand av tryte kan teine (ruse) likevel nyttes.
§ 3.Fanget fisk som er mindre enn 20 cm fra snutespissen til halesporens midterste stråler, skal straks levende og såvidt mulig uskadd settes ut i vannet igjen. Tryte er unntatt fra bestemmelsen om minstemål.
§ 4.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 5.Disse forskrifter trer i kraft straks.