Forskrift om fiske i vassdrag i Smøla kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1982-11-16-1706
PublisertII 1982 s 732
Ikrafttredelse16.11.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forSmøla kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1964-03-06-§64 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske i vassdrag, Smøla

Med hjemmel i lov om laksefiske og innlandsfiske av 6. mars 1964 § 64 j, jfr. kgl.res. av 24. september 1965, har Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 16. november 1982 fastsatt følgende forskrift for fisket i vassdrag i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke.

§ 1.I tiden fra og med 1. november til og med 14. september er det i sjøaureførende vassdrag i Smøla kommune tillatt å fiske sjøaure med stang og håndsnøre.
§ 2.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 3.Disse forskrifter trer i kraft straks og for 5 år framover.