Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske i Nord-Norge, Nordland, Troms og Finnmark, unntatt ved krokfiske etter akkar.

DatoFOR-1984-04-06-870
PublisertII 1984 231
Ikrafttredelse06.04.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland, Troms og Finnmark
HjemmelLOV-1955-06-17-§4, LOV-1937-06-25-20-§1og§37, RFOR-1964-01-17
Kunngjort
KorttittelForskrift om lys ved fiske, Nord-Norge

Fiskeridepartementet har 6. april 1984, i medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 nr. 20 om sild og brislingfiskeriene og kgl.res. av 17. januar 1964, bestemt:

§ 1.Det er forbudt å bruke lys ved fiske i Finnmark, Troms og Nordland fylker. Unntatt herfra er bruk av lys ved fiske etter akkar med krokredskaper.
§ 2.Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 22. september 1972 om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Finnmark, Troms og Nordland fylker m.v. og forskrifter av 23. desember 1983 nr. 2061 om forbud mot å bruke lys ved garnfiske i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker.