Forskrift om forbud mot bruk av lys ved garnfiske i Nord- og Sør-Trøndelag fylker og åpningsdato for bruk av lys ved notfiske på strekningen mellom Stad og Nordland fylke, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker.

DatoFOR-1984-04-06-871
PublisertII
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrekningen mellom Stad og Nordland fylke, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker.
HjemmelLOV-1955-06-17-§4, LOV-1937-06-25-20-§1og§37
Kunngjort
KorttittelForskr om forbud mot lysfiske, Trøndelag mv

Fiskeridepartementet har 6. april 1984, i medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og kgl.res. av 17. januar 1964, bestemt:

§ 1.Det er forbudt å bruke lys ved garnfiske i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker.
§ 2.I de områder i Nord- og Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal fylker hvor bruk av lys under brislingfiske er tillatt, jfr. Fiskeridepartementets forskrifter av 8. oktober 1975 og 5. august 1980, og i den delen av Sogn og Fjordane som ligger nord for Stad, er det forbudt å bruke lys ved notfiske fra sesongens begynnelse og inntil 1. oktober. I Trondheimsfjorden innenfor en linje Agdenes - Brekstad gjelder dette forbud inntil 15. oktober.
§ 3.Disse forskrifter trer i kraft straks.