Forskrift om fredet sone ved fisketrappa i Bae-elva, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-04-14-942
PublisertII 1986 295
Ikrafttredelse14.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forAverøy kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1964-03-06-§35 jf. LOV-1992-05-15-47-§50, RFOR-1965-09-24
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredet sone ved fisketrapp, Averøy

Med hjemmel i lov om laksefisket og innlandsfisket av 6. mars 1964 § 35, jfr. kgl.res. av 24. september 1965, har Direktoratet for naturforvaltning 14. april 1986 fastsatt følgende forskrift om fredet sone ved fisketrappa i Bae-elva, Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke.

§ 1.Alt fiske er forbudt på følgende område: Nedenfor trappa:

Ned til en rett linje tvers over elva 10 meter nedenfor trappa.

Ovenfor trappa:

Opp til en rett linje tvers over elva 5 meter ovenfor trappa.

Grensene for den fredede sone er merket med nedsatte bolter eller rør.

§ 2.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 3.Disse forskrifter trer i kraft straks.