Forskrift om freda sone i samband med fisketrappa ved Ous-bru i Storelva, Standa kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-04-14-943
PublisertII 1986 296
Ikrafttredelse14.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forStranda kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1964-03-06-§35 jf. LOV-1992-05-15-47-§50, RFOR-1965-09-24
Kunngjort
KorttittelForskr. om freda sone ved fisketrapp, Stranda

I medhald av lov av 6. mars 1964, § 35, 2. ledd, jfr. kgl.res av 24. september 1965, har Direktoratet for naturforvaltning 14. april 1986 fastsett følgjande forskrifter for fisketrappene i Ous-brua i Storelva, Stranda kommune, Møre og Romsdal fylke.

§ 1.Alt fiske er forbode på området. Øvre grense ovenfor Ous-brua: Fredningssona skal gå tvers over elva og omfatte hølen fremfor innløpet til tunnellen. Nedre grense, nedenfor Ous-brua: Fredningssona skal gå tvers over elva og omfatte hølen ved utløpet av laksetrappa.

Grensene for den freda sonen er merket med bolter eller rør.

§ 2.Brot på desse forskrifter vert straffa.
§ 3.Desse forskrifter trer i kraft straks.