Forskrift om endring av årsfredningen for deler av Rauma elv, Rauma kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-08-26-1755
PublisertII 1986 s 592
Ikrafttredelse26.08.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forRauma elv, Rauma kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1964-03-06-§64 jf. LOV-1992-05-15-47-§50, RFOR-1965-09-25
Kunngjort
KorttittelForskrift om årsfredningen for elv, Rauma

I medhold av lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlandsfiske, § 64 litra j, jfr. kgl.res. av 24. september 1965, har Direktoratet for naturforvaltning 26. august 1986 fastsatt følgende forskrift om endring av årsfredningen om høsten for deler av Rauma elv, Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke.

§ 1.I Rauma elv på strekningen fra Eiafossen til og med Rygghølen ved Remmen, inntrer årsfredningen om høsten fra og med 10. september. På strekningen ovenfor Rygghølen ved Remmen og så langt fisk fra sjøen går opp i elva, inntrer årsfredningen fra og med 15. september.
§ 2.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 3.Disse forskrifter trer i kraft straks.