Forskrift om seinotfiske. Stenging av område i Varangerfjorden, Finnmark.

DatoFOR-1986-09-05-1835
PublisertII 1986 617
Ikrafttredelse05.09.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forVarangerfjorden, Finnmark
HjemmelFOR-1985-05-07-992
Kunngjort
KorttittelForskrift om seinotfiske, Varangerfjorden

Fiskeridirektøren har 5. september 1986 med heimel i Fiskeridepartementet sine forskrifter av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk fastsett fylgjande forskrift:

§ 1.Det er forbode å driva seinotfiske i Varangerfjorden innafor ei rett line mellom fylgjande posisjonar:
1.N 70°04′ E 30°10′
2.N 69°52′ E 30°10′
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.