Forskrift om forbud av snurpenot, Møre og Romsdal fylke.

DatoFOR-1987-01-23-54
PublisertII 1987 s 24
Ikrafttredelse23.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forMøre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om snurpenot, Møre og Romsdal

Fiskeridepartementet har 23. januar 1987, med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Det er forbudt å bruke snurpenot i følgende områder i Møre og Romsdal fylke:
1.I Sykkulvsfjorden, Sykkulven kommune, innenfor en linje fra vestre punkt på Aursneset til nordre punkt på Davneset. Sjøkart nr. 215.
2.Ved Tustna, Tustna kommune, innenfor en linje fra høyeste punkt på Bjørnskottet i NNV-retning til Kvalholmflu jernsøyle, derfra i ONO-retning over Skjæringsskjær fyrlykt til flytestaken vest for Brandsvika. Sjøkart nr. 36.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.