Forskrift om forbud mot bruk av snurpenot og snurrevad, Borgundfjordområdet, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-01-23-55
PublisertII 1987 s 24
Ikrafttredelse23.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forBorgundfjordområdet, Ålesund og Sula kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om snurpenot m.m., Borgundfjordområdet

Fiskeridepartementet har 23. januar 1987, med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Det er i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 30. april forbudt å bruke snurpenot og snurrevad etter fisk i Borgundfjorden, Åsefjorden og Aspevågen, Ålesund og Sula kommune, Møre og Romsdal fylke, innenfor en linje fra Eltraneset over Skarvøyflua stake til Tuveneset. Sjøkart nr. 31.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.